Dịch vụ thông tắc nhà vệ sinh Hà Nội
Don't Miss

1m² (Mét vuông) tường bao nhiêu viên gạch [ Theo thực tế công trình ]

1 mét vuông tường bao nhiêu viên gạch. Bài viết đưa ra kết quả tính bao nhiêu viên gạch dành cho tường 5, tường 10 , tường 20 chính xác và chi tiết. Áp dụng số liệu gạch thực tế. Nhà nước đã có quy định chung về định mức riêng cho từng loại gạch khác nhau dành cho bạn. Tuy nhiên, để tính 1 mét vương (m2)  hết bao nhiêu viên gạch thì không phải ai cũng có thể tính được. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính dành cho từng loại gạch khác nhau nha.

1 mét vuông tường bao nhiêu viên gạch

Ta nên biết:

Quy định định mức xây dành cho gạch chỉ dày 22cm : Xây 1m³ (mét khối) tường cần 542 viên gạch và 280 lít vữa.

Bài viết của tôi áp dụng dành cho gạch chỉ có kích thước định mức 22 x 10,5 x 6 (cm)

Tương đường 1 viên gạch = 22 x 10,5 x 6  = 1386 cm³

Ta phải tình được ra 1m2 mét vuông tường tương ứng với bao nhiêu mét khối.

Áp dụng đối với tường 10: Ta có: 100x100x10,5 = 105000 cm³ = 0.105 m³ =105 dm³ (deximet khối).

Lưu ý: 10.5 là độ rộng của viên gạch

Dựa theo công thực định mức. Ta có 280 lít bằng 0.28 m³ tương đường 28% của bức tường.

1 mét vuông tường cần bao nhiêu mét khối gạch = 0.105 -(0.105/(28×100)) = 0.1049625 m3 = 104962.5cm³

==> Vậy một mét vuông tường cần bao nhiêu viên gạch. Đáp án của chúng ta là: 104962.5/1386 = 75.7 viên gạch.

Áp dụng đối với tường 20 ( Tường hai lượt gạch 10 thường được gọi là tường 20 ): Ta có: 100x100x (10.5×2+1)  = 220000 cm³ = 0.22 m³ =22 dm³ (deximet khối).

Lưu ý: 1 là mạnh giữa. Tôi tạm tính mạch giữa của chúng ta dày 10 mm

Dựa theo công thực định mức. Ta có 280 lít bằng 0.28 m³ tương đường 28% của bức tường.

1 mét vuông tường cần bao nhiêu mét khối gạch = 0.22 -(0.22/(28×100)) = 0.219921429 m3 = 219921.4cm³

==> Vậy một mét vuông tường cần bao nhiêu viên gạch. Đáp án là: 219921.4/1386 = 158.6 viên gạch.

Áp dụng với tường 5: Áp dụng tương tự các công thức ở hai phần trên ta có

Thể tích bức tường = 100x100x 6 = 60000 cm³ = 0.06 m³

thể tích gạch cần: 0.06 -(0.06/(28×100)) = 0.059978571 m3 = 219921.4cm³ = 59978.57cm³

Vậy 1 mét vuông tường cần bao nhiêu viên gạch: Đáp án là: 59978.57/1386 = 43.3 viên gạch

Tuy nhiên, đáp án 1 mét vuông cần bao nhiêu viên gạch trong bài viết này có thể sai lệch do gạch bị vỡ hoăc bị chặt. Bạn nên tính ra thêm một vài viên để phòng trường hợp gạch vỡ nhé

1 số quy định về gạch và vữa xây tường

Bạn muốn biết được 1 mét vuông tường cần bao nhiêu viên gạch cần căn cứ vào tình hình thực tế của gạch để quyết định. Đối với mạch vữa cũng rất quan trọng.

Quy định về mạch vữa mạch tối thiểu 7mm và dày nhất không quá 12 mm

Gạch tiêu chuẩn có nhiều loại. 22 x 10,5 x 6 , 5x 10x 20 , 4x 8x 19 … tùy theo kích thước của từng loại gạch mà bạn áp dụng công thức ở trên của tôi để tính nha.